osoby kontaktowe

Anne Bartusiak
zarząd /
public relatiotns

Artystka reklam

Heike Kleinschmidt
członek stowarzyszenia /
opiekun, public relations

Artystka monocyklistka