Europa się łączy, a my jesteśmy w jej centrum. Mieszkamy i działamy w mieście, w którym geograficzna granica pomiędzy dwoma krajami jest niemal nieodczuwalna. Stowarzyszenie „KulturBrücken Görlitz e.V.“ pracuje nad wzmocnieniem więzi mieszkańców i aktywną wymianą kultur. Stowarzyszenie jest podmiotem socjokulturalnym, którego głównym polem działania jest międzynarodowa pedagogika cyrku.

artysci
cyrk łączy