Praca stowarzyszenia KulturBrücken Görlitz e.V. jako podmiotu samodzielnego, jak i wraz z partnerami ma na celu, wspieranie powstałych już kontaktów i tworzenie nowych wspólnych. Z jednej strony punktu kontaktów międzyludzkich, z drugiej zaś z cyrkiem będącym narzędziem przekazu. Projekty stowarzyszenia umożliwiają przede wszystkim polskim i niemieckim uczestnikom regularny kontakt w nieprzymuszonych ramach.

Pedagogika cyrku służyła poprzez lata jako dach dla spektrum działań stowarzyszenia, pod którym można odnaleźć wszystkie pojedyncze oferty i inicjatywy – CYRKUS w GörlitZgorzelecu jest tym samym nazwą, programem i treścią, symbolizując:

✓ pracę pedagogiczno-cyrkową,

✓ neologizm z polskiego słowa cyrk i niemieckiego słowa Zirkus = CYRKUS: oznacza teoretyczną i praktyczną pracę transgraniczną,

✓ dla stowarzyszenia, GörlitZgorzelec – miejsce istoty działań w bliźniaczym mieście nad Nysą oraz w okolicznym (Euro)regionie.

Pod pojęciem transgraniczności stowarzyszenie KulturBrücken Görlitz e.V. rozumie nie tylko aspekt geograficzny. Jego funkcją coraz częściej jest dodatkowy aspekt pedagogiczny, np. wtedy gdy duże znaczenie ma pokonywanie barier między uczestnikami z upośledzeniem lub pochodzących z różnych sfer społecznych i kulturowych.

Ponadto od 12.02.2015 r. stowarzyszenie KulturBrücken Görlitz e.V. jest podmiotem wolnego stowarzyszenia pomocy dzieciom i młodzieży, bedąc tym samym w bezpośrednim kontakcie z urzędem ds. młodzieży okręgu i miasta Görlitz.

W naszej ofercie znajdziecie:

✓ CYRKUS w Lecie – regularna oferta odbywająca się w trakcie polskich/niemieckich wakacji

✓ CYRKUS w Sklepie – regularny pozaszkolny projekt w sezonie jesienno-zimowo- wiosennym

✓ CYRKUS dla Wszystkich- praca w mieście

✓ CYRKUS w Walizce – oferty pod gołym niebem, w szkołach, itp.